Τα νέα μας

Συγκέντρωση Αγέλης - Ομάδας 21/1/2017

Η Αγέλη Λυκοπούλων
Συγκέντρωση στην εστία μας 16.00 - 17.30.
Η Ομάδα Προσκόπων
Συγκέντρωση στην εστία μας 16:00 - 18:00.