title_5edbc20d0101f16773200981591460365
title_5edbc20d0106c11024327691591460365
title_5edbc20d010b521324722681591460365
title_5edbc20d010fc9966903601591460365
title_5edbc20d011437362394071591460365
title_5edbc20d0118911657272441591460365
title_5edbc20d011d19341565111591460365
title_5edbc20d012186222063981591460365
title_5edbc20d0125e1658554751591460365
title_5edbc20d012a47573136821591460365
title_5edbc20d012ea8816248981591460365
title_5edbc20d0133118925932681591460365
title_5edbc20d013781894532321591460365

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΕΛΗΣ

Καμία εκδήλωση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

Καμία εκδήλωση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αναστολή προσκοπικών δράσεων
11 Φεβ 2020 - 24 Μάι 2020
Αναστολή προσκοπικών δράσεων
11 Φεβ 2020 - 24 Μάι 2020
Αναστολή προσκοπικών δράσεων
11 Φεβ 2020 - 24 Μάι 2020

Παράταση αναστολής προσκοπικών δράσεων μέχρι 24-5-2020

Με υπομονή και αισιοδοξία παρακολουθούμε όλοι μας τις μεθόδους, τις οδηγίες και τις συστάσεις της Πολιτείας, για τη σταδιακή και στοχευμένη βάσει κριτηρίων άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής των παραπάνω οδηγιών και μέτρων, καθώς και τους όρους για την εν γένει διαδικασία επανέναρξης των προσκοπικών δράσεων στις παρούσες συνθήκες, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας της Γενικής Εφορείας, η οποία εξετάζει όλες τις παραμέτρους και όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, τα οποία πρέπει να συνυπολογίζονται και να αναθεωρούνται διαρκώς, προκειμένου η επανέναρξη των προσκοπικών δράσεων να γίνει με ασφάλεια για όλα τα ανήλικα και ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τον Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους ιατρούς κ.κ. Νικόλαο Χαλιάσο, Μέλος Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και Ιωάννη Γεωργόπουλο, Βαθμοφόρο Σ.Ε.Π.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 43/24.4.2020 και σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, επιβάλλεται η παράταση της αναστολής των Προσκοπικών Δράσεων των Αγελών Λυκοπούλων, των Ομάδων Προσκόπων και των Κοινοτήτων Ανιχνευτών, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Η συγκεκριμένη ημερομηνία κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου έως τότε να αξιολογηθούν κατά το δυνατόν οι τυχόν επιπτώσεις από την επαναλειτουργία των Γυμνασίων και των Λυκείων, η οποία έχει οριστεί για την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.

Από σήμερα επιτρέπεται η πραγματοποίηση δράσεων, συμβουλίων, συναντήσεων κ.ά. που αφορούν ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. (Προσκοπικά Δίκτυα, Ενήλικα Στελέχη, Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης, Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων), με την αυτονόητη τήρηση όλων των ατομικών μέτρων προστασίας και υγιεινής που έχει ορίσει η Πολιτεία. Ενδεικτικά, με ευθύνη του επικεφαλής της εκάστοτε δράσης/συνάντησης, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τα κατωτέρω:

  • Εφόσον υπάρχει δυνατότητα η δράση να γίνει εξ αποστάσεως, αυτός ο τρόπος θα πρέπει να προτιμάται. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, η δράση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ανοικτό χώρο. Μόνο κατ’ εξαίρεση, και εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, θα πρέπει να επιλέγεται κλειστός χώρος για την πραγματοποίηση της δράσης.
  • Ενήλικα Μέλη που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις δράσεις μόνο εξ αποστάσεως.
  • Σε κάθε περίπτωση και σε οποιονδήποτε χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και να μην γίνεται κοινή χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου.
  • Οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων, είτε σε ανοικτό, είτε σε κλειστό χώρο, πρέπει να αποφεύγονται.
  • Με μέριμνα των Αρχηγών Συστημάτων, των Αρχηγών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, των Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων και των Περιφερειακών Εφόρων, θα πρέπει όλοι οι προσκοπικοί χώροι να είναι επιμελώς καθαροί και τακτοποιημένοι, ιδίως ως προς τους χώρους υγιεινής (τουαλέτες, W.C.), να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής (σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα, χαρτομάντηλα, μάσκες) και να αερίζονται επαρκώς πριν από οποιαδήποτε χρήση τους από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π.
  • Εφόσον κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση κλειστού χώρου από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., ο χώρος θα πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς μετά από τη χρήση του.

Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση Γ.Ε. 26/13.3.2020.

Θα ακολουθήσει νεότερη Ανακοίνωση για τα είδη των προσκοπικών δράσεων, τα μέλη που θα αφορούν, τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν αυτές να πραγματοποιηθούν, μετά την περίοδο αναστολής. Ειδικότερα δε για τις δράσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στην ύπαιθρο ή αλλού και τις θερινές κατασκηνώσεις και μεγάλες δράσεις των Τμημάτων, θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία μετά τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες αναμένεται σύντομα να προβεί η Πολιτεία.

Οι δικοί μας άνθρωποι

title_5edbc20ceaaf820374565381591460364
title_5edbc20ceab4a14490660301591460364
title_5edbc20ceab9519355522441591460364
title_5edbc20ceabdf5222511971591460364
title_5edbc20ceac1915630186381591460364
title_5edbc20ceac6118647893891591460364
title_5edbc20ceaca916865358861591460364

Επικοινωνία

  • Email proskopoipyva@peda.gr
  • Τηλέφωνο +030 6948 2548 20
  • Διεύθυνση Δ. Αλεξάτου (πρώην Σύμης) & Άρεως, 13451, Αγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Top